Professionals

Inzage kwaliteit van leven

Bij de palliatieve behandeling van prostaatkanker zijn er verschillende behandelschema's mogelijk.

Dit programma beoogt om op een gestructureerde manier het effect van de behandeling op de kwaliteit van leven van patiënten in beeld te brengen.

Het programma start in het Franciscus Gasthuis en Vlietland in Rotterdam.

De verzamelde data worden gebruikt om de individuele patiënt op maat te begeleiden en geanalyseerd om de zorg te verbeteren.

Prostaat online

Het programma bevat drie vragenlijsten (Fact-P & NTX & NRS-pijn), die de patiënt online invult via PC, tablet of smartphone. Elke 2 maanden wordt hiervoor een reminder gestuurd per email aan de deelnemer.

Het team vult een aantal lab-waarden in (PSA, AF, LD, Hb) en patiënt kenmerken.

Alle informatie wordt gepresenteerd in één grafiek, zodat de uitkomsten met de patiënt besproken kunnen worden en het verdere beleid bepaald wordt.

26/11/2015